Posts Tagged ‘horké marhuľové jadrá’

Marhuľové jadrá II

Čo je amygdalín/vitamín B17?

(podľa diplomovaného chemického inžiniera Gernota Homesa)

“Vitamín B17 je vo svojej čistej forme biela a vo vode rozpustná, horkasto chutiaca substancia.
Z chemického hľadiska sa skladá z dvoch cukrových molekúl – benzylovej a kyanidovej.

Často je tvrdené, že vitamín B17 je jedovatý preto, lebo obsahuje kyanid.
To je potom spájané s vysoko jedovatým cyankáli.

Nie je to pravda! Kyanid vo vitamíne B17 je stabilne viazaný v atómovom spojení.
Presne tak, ako kyanid v nejedovatom vitamíne B12.

Opačne však ako kyanid v cyankáli, ktorý leží vo voľnej iónovej väzbe a uvoľňuje sa už pri rozpúšťaní vo vode.
Vitamín B17 nie je jedovatý.

(viac…)